Harstad kommune har avgiftbelagte parkeringsplasser i sentrum. Sjekk skiltingen der du skal parkere. 

Det er noen plasser med spesielle bestemmelser:

  • Det er gratis å parkere i deler av Fjordgata og Andreas Linds gate, fra Sigurds gate og sørover. Plassene er merket.
  • Det er gratis å parkere på parkeringsplassene ved rådhustomta (den store parkeringsplassen) etter kl 1600 på hverdager og hele lørdager/søndager.
  • Det er gratis å parkere på skiltet plass ved Samakrysset.
  • Det er gratis å parkere i parkeringsanlegget i Havnegata etter kl 1400 på hverdager og hele lørdager/søndager.

Det ble 18.mars 2016 vedtatt nye parkeringsforskrifter med virkning fra 1.januar 2017. Både offentlige og private parkeringsselskap skal håndheve etter de nye forskriftene. Formålet med endringen er i første rekke å få en håndheving med god kvalitet, forutsigbarhet og med en forbrukervennlig utøvelse. Forskriftene gjelder for motorvogn eller henger til motorvogn på veg åpen for alminnelig ferdsel og områder som ikke er avstengt med bom eller lignede.

Kommunen har et særlig ansvar på offentlig veg. På plasser utenfor veg vil også kommunen i noen tilfeller benytte sort og hvite skilt.

 

 

Førers plikter

  1. Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting (§ 24, 1.ledd).

  2. På avgiftsplasser må betaling skje umiddelbart etter parkering (§ 31, 2.ledd), se vilkår ved betalingsautomat. Eventuell billett må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted (§ 31, 2. ledd). Det samme gjelder dersom det er stilt krav om billett fra automat som angir tidspunkt for når gratisparkering utløper (§24, 3.ledd).

  3. Ved parkering på reservert plass må gyldig p-tillatelse plasseres som nevnt i pkt. 2. Dette gjelder også plasser reservert for forflytningshemmede med kommunal p-tillatelse.

  4. På områder med tidsbegrenset p-tid og krav om bruk av parkeringsskive skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert, eller på tidspunktet når reguleringstiden igjen starter dersom motorvognen parkeres utenfor regulert tid (§ 24, 2.ledd).

 

El-bil skal betale parkering

Harstad kommune parkering for ladbar motorvogn refleks 030221 (2).png

Elbiler skal betale parkeringsavgift på lik linje med andre biler fra og med 01.03.2017.

Dette ble vedtatt i kommunestyremøte 09.02.2017, sak PS 2/2017 – Sentrumstiltak i Harstad punkt 2d.

Lenke til saksprotokoll: http://einnsyn.harstad.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=31083&caseType=Protokoll&registryEntryId=483401

 

Sanksjoner ved brudd på førers plikter


Ved parkering i strid med forskriftenes bestemmelser utstedes normalt en kontrollsanksjon på kr 600. For overtredelse av vilkårene for parkering på plasser reservert for forflytningshemmede er kontrollsanksjonen kr 900. På tidsbegrenset plasser med gratisparkering hvor det er krav til f.eks. bruk av urskive, eller det parkeres uberettiget på plasser reservert for kunder, besøkende eller gjester, er satsen kr 300. For parkering i strid med parkering-/stanseforbud eller i strid trafikkreglene, er sanksjonen på kr 900. Feilparkerte kjøretøy kan om nødvendig fjernes for eier/førers regning (§ 38). Er bilen din tauet bort ta kontakt med Holand Bilberging på telefon 901 53680

Elektronisk betaling - APP

Betal parkeringsavgiften ved mobilen. Kan benyttes av både bedrifter og private. https://easypark.no/

Elektronisk betaling - Smartpark+

Harstad kommune tilbyr Smartpark+ som en elektronisk parkeringsbillett. Denne kan kjøpes på parkeringskontoret til kr 1200,- + lading av parkeringstid.  Med denne betaler du for faktisk parkeringstid. Brikken kan brukes på alle plasser som driftes av Harstad kommune.

Brikken/ parkeringen aktiveres ved å trykke en gang på «on»-knappen. Da kommer det opp gjenstående beløp på brikken. Trykk deretter to ganger på «on»-knappen igjen slik at du hører et langt pip og teksten begynner å rulle over skjermen. Da er den aktivert på korrekt måte. 

Når du ønsker å avslutte parkeringen trykk en gang på «off»- knappen. Da vil all tekst i displayet forsvinne, og du har betalt kun for den tiden du har stått parkert.

Skulle det dukke opp et batteri tegn nede på displayet er det tid for batteriskifte. Der er fullt mulig å bytte det selv, eller du kan komme opp på parkeringskontoret så kan vi bytte det for deg. Det er 1 stk CR2032 batteri på baksiden av Smartpark-brikken. Ulempen med å bytte selv ,er at du uansett må komme innom parkeringskontoret for å få brikken oppdatert etter at brikken har vært strømløs.

Smartpark +Ved spørsmål kan du ringe 913 18500.