Les mer om Koordinerende enhet på deres hjemmeside.

Hvem kan søke om helse- og omsorgstjenester?

  • Alle som trenger helse og omsorgstjenester, kan søke om dette. Det er personen som trenger hjelp, som skal skrive under på søknadsskjemaet. Dersom personen ikke har samtykkekompetanse eller har oppnevnt fullmektig, kan fullmektig, verge eller nærmeste pårørende skrive under. Det bes da om at det legges ved skriftlig fullmakt. Hvis den som søker ikke er i stand til å gi skriftlig fullmakt, må dette begrunnes i søknadsskjemaet.

► Her finner du søknadsskjema

Når du har fylt ut søknadsskjemaet, sender du det til
Harstad kommune, postmottak, 9479 Harstad.
Skjemaet må sendes i vanlig post, ikke på e-post på grunn av personvern.

Hvis du ønsker kan du levere det direkte til Koordinerende enhet. Enheten har kontor på rådhus 1A.

Koordinerende enhet har telefontreffetid mellom 1000-1400 mandag til fredag, tlf 77026600