Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pensjon

Harstad kommunes pensjonskasser for sine ansatte

Lærere og skoleledere

Harstad skole 2018-1.jpg

Alle lærer og skoleledere i Harstad kommune er innmeldt i SPK. All informasjon vedr. din pensjon, får du ved å logge deg inn med bank id på  www.spk.no. Her kan du også foreta beregning av hva du kan få i pensjon. Søknad/melding om pensjon sendes av arbeidsgiver.

Statens pensjonskasse
Tlf: 22 24 15 00


Sykepleiere og stillinger med krav om sykepleierkompetanse

Ansatte Bergsodden-3 2018.jpg

Alle sykepleiere og stillinger med krav om sykepleierkompetanse er innmeldt i KLP. All informasjon vedr. din pensjon, får du ved å logge deg inn med bank id på  www.klp.no
Her kan du også foreta beregning av hva du kan få i pensjon samt søke pensjon.

KLP
Tlf. 55 54 85 00


Øvrige ansatte i Harstad kommune

Alle øvrige ansatte er innmeldt i Harstad kommunale pensjonskasse (HKP). Harstad kommunale pensjonskasse driftes av Gabler AS. 
All informasjon vedr. din pensjon, får du ved å logge deg inn med bank id på:  https://app.gabler.no/pensjonsportal/?4156. Her kan du også søke om pensjon.

Ta videokurs

Gabler video

Det er utarbeidet noen gode videoer som gir deg en innføring i Harstad kommune sin tjenestepensjonsordning her: https://harstad.videos.gabler.no/

Harstad kommunale pensjonskasse
Tlf.: 77 07 39 93
Pensjonsrådgiver Therese Lorentzen, tlf. 466 33 581, e-post: 
harstad@gabler.no

Kontaktperson i Harstad kommune: Vera Sande, vera.sande@harstad.kommune.no

Harstad kommunale pensjonskasse

I tillegg til folketrygden, har Harstad kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte. 
Vilkårene er i tråd med KS Hovedtariffavtale med tilhørende vedtekter for tjenestepensjonsordning.