Korttidslån

Hjelpemiddeltjenesten har et kommunalt lager for enkle hjelpemidler for korttidsutlån. Formålet med korttidslån er å sikre at alle kommunens innbyggere som har behov for hjelpemidler i en tidsavgrenset periode eller i en overgangsfase, kan låne disse. Hjelpemidlene kan lånes inntil 3 måneder. Dersom du har behov for forlengelse kan du ta kontakt for avtale om det.
 
Eksempler på hjelpemidler til korttidslån:
- Dusjkrakk
- Toalettforhøyer
- Rollator
- Transportrullestol
- Preikestol
- Med mer

Varig utlån

Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller medfødt lyte, kan få støtte til hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlene lånes da ut av fra NAV hjelpemiddelsentralen i Troms. Helsepersonell må vanligvis dokumentere behovet for hjelpemidler. I de fleste tilfeller er det ergoterapeut, fysioterapeut, hjemmetjeneste eller annet helsepersonell som vurderer type hjelpemiddel du kan ha nytte av, og begrunner søknad.
Hjelpemiddeltjenesten i Harstad kommune er lokalt mottakssted for hjelpemidler som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Hjelpemiddeltjenesten er behjelpelig med levering, montering og retur av hjelpemidler innvilget av NAV Hjelpemiddelsentral Troms, kostnadsfritt for bruker.

Utlevering av hjelpemidler

Når du har fått tildelt et hjelpemiddel, kan du hente dette selv på Hjelpemiddeltjenesten i Klubbholmen 9. Du vil få beskjed om når du kan hente hjelpemiddelet. Hvis du ikke kan hente det selv, vil Hjelpemiddeltjenesten levere hjelpemiddelet hjem til deg og bistå med montering og tilpassing. Det vil bli gjort en avtale med deg om tidspunkt for utlevering.
 

Innlevering av hjelpemidler

Hvis du ikke har behov for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake. Det er Hjelpemiddeltjenesten som henter eller tar imot hjelpemidler som du ikke har behov for lenger. Kom innom oss i Klubbholmen 9 eller ring Hjelpemiddeltjenesten på tlf 770 27 180 for å avtale om innlevering

Reparasjon/service

Har du hjelpemidler som trenger reparasjon kan du kontakte Hjelpemiddeltjenesten på tlf 77 02 71 80 eller epost hjelpemiddellageret@harstad.kommune.no 

Er det akutt og du trenger reparasjon utenom åpningstid (gjelder hjelpemidler utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral som kan sette deg i en nødsituasjon dersom hjelpemiddelet ikke fungerer), kan du ta kontakt på tlf. 407 02 819 eller 917 81 122. Mer informasjon på nav.no 

Trygghetsalarm

Hvis du trenger en alarm for å kunne tilkalle hjelp hjemme, kan du få trygghetsalarm.
Du leier alarmen av kommunen. Du må betale for å ha trygghetsalarm.
Se oversikt over priser her: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01778.pdf

Hjelpemiddeltjenesten har ansvar for montering og drift av trygghetsalarmapparatet som plasseres hjemme hos deg. Utløst alarm besvares av kommunens legevaktsentral. Det er ansatte i hjemmetjenesten som rykker ut på alarmer etter beskjed fra legevaktsentralen.
 
Du søker om trygghetsalarm ved å fylle ut følgende søknadsskjema: https://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01305.pdf
 
Søknad sendes til: 
Harstad kommune v/Koordinerende enhet
Postmottak
9479 Harstad

Behandlingshjelpemidler

UNN Harstad har ansvaret for medisinske behandlingshjelpemidler.
Mer informasjon om behandlingshjelpmidler finner du her:
https://unn.no/avdelinger/diagnostisk-klinikk/medisinsk-teknikk-og-behandlingshjelpemidler-harstad-og-narvik

Syn

Ved nedsatt syn kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler for dette.
For å få synshjelpemidler må du ha hatt en utredning hos øyelege eller annen spesialist som eks optiker. Det er fastlege som henviser til øyelege ved behov.
 
I Harstad kommune er det i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Troms etablert en ordning med synskontakt.  Tilbudet gjelder alle aldersgrupper.
 
Synskontakten kan hjelpe med:
- vurdering av behov
- øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
- råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
- henvise til rett fagperson
- tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og lokale fagpersoner som ergoterapeut, optiker, øyelege, voksenopplæring og andre
- utprøving av enkelte synshjelpemiddel
- hjelp med søknadsprosessen
- opplæring i bruk av hjelpemiddel
- følge opp ved hjemmebesøk
- samarbeid med brukerorganisasjoner
 
Synskontakt i Harstad kommune er Ragnar Olsen og kan kontaktes på tlf. 90 10 26 27 eller epost: ragnar.olsen@harstad.kommune.no

Hørsel

Ved nedsatt hørsel kan du ha behov for spesialtilpassede hjelpemidler for dette.
For å få høreapparat må du ha hatt en utredning hos øre nese hals spesialist. Mer info ser du her:
 
Andre enklere hørselstekniske hjelpemidler er ikke avhengig av utredning hos spesialist, men kan søkes direkte hos NAV hjelpemiddelsentralen Troms.
 I Harstad kommune er det i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentralen i Troms etablert en ordning med hørselskontakt.
 Hørselskontakten kan hjelpe med:
- Vurdering av behov
- øke bevisstheten hos bruker om egne ressurser
- råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunen
- henvise til rett fagperson
- tett samarbeid med NAV hjelpemiddelsentralen i Troms og lokale fagpersoner som hjemmetjenesten, ergoterapeut, høresentralen og andre.
- utprøving av enkelte hørselshjelpemidler
- hjelp med søknadsprosessen
- opplæring i bruk av hjelpemiddel
- følge opp ved hjemmebesøk
- samarbeid med brukerorganisasjoner
 
Hørselskontakt for voksne i Harstad kommune er Raila Kallio og kan kontaktes på Tlf...97599391..eller epost: raila.kallio@harstad.kommune.no