Modellen bygger på prinsipper om at tilgang til bolig er en grunnleggende menneskerett og at bruker skal ha reell medbestemmelse knyttet til valg av bolig og hvilken type oppfølging han/hun skal få. Å ha et hjem er ikke bare et grunnleggende menneskelig behov. Det er også en viktig motivasjonsfaktor for å kunne gjøre endringer i eget liv.

Verdigrunnlaget for Housing First:

 • Bolig er en grunnleggende rettighet
 • Respekt, varme og medmenneskelig ovenfor alle brukere
 • Man skal forplikte seg til å arbeide med brukerne så lenge de har behov
 • Framskaffelse av boliger i ordinære bomiljø
 • Skille mellom bolig og tjenester
 • Tjenestene skal ta utgangspunkt i brukerens behov og deres rett til selvbestemmelse
 • Recovery-orienterte prinsipper skal styre tjenestene
 • Skadereduksjon

Housing First hjelper deg med å finne et trygt og godt hjem. Med dine ønsker og behov vil Housing First skape et stabilt hjem sammen med deg. Du trenger ikke å være rusfri for å benytte deg av tilbudet. Housing First følger deg opp en gang i uken eller mer.

Vi kan også hjelpe deg med å:

 • Flytte inn/ut
 • Kontakte hjelpeapparatet
 • Bidra til ivaretakelse av din økonomi
 • Lage gode rutiner i hjemmet

Ellers hjelper vi deg med stort og smått som måtte dukke opp.

Brosjyre Facebook.jpg