Etablererprøven

 • For å få serveringsbevilling kreves det at daglig leder har bestått Etablererprøven for serveringsvirksomhet. 
 • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål. 
 • Prøven koster 400 kroner for hver gang du tar prøven. 
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å ha med lovsamling (Norges lover). 
 • Du må huske å ta med gyldig legitimasjon.
 • Alle som består prøven får et kursbevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 
 • Du kan bestille kursmateriell på vinn.no.

Kunnskapsprøven salgs-skjenkebevilling

 • Styrere og stedfortredere ved virksomheter som har salgs- eller skjenkebevilling skal ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. 
 • Prøven koster 400 kroner for hver gang du tar prøven. 
 • Du kan ta prøven på nytt helt til du består. 
 • Ved bestått prøve mottar du kursbevis. Kursbeviset er gyldig på ubestemt tid. 
 • Du kan bestille kursmateriell på vinn.no

A