I følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har risikoen for at et radioaktivt utslipp som inneholder jod kan komme innover Norge økt.

Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt. Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler.

Målgruppen for jod-tabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jod-tabletter også til voksne under 40 år. Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jod-tabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.

Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Jod-tabletter er distribuert og lagres også ved skoler og barnehager.

Jodtabletter står også på listen over ting du bør ha hjemme i DSB's kampanje for egenberedskap.

Les mer på DSA sine hjemmesider: https://www.dsa.no/temaartikler/94416/jodtabletter-ved-atomulykker