Salgstid for alkoholdig drikk (gruppe 1)

1. Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00-20.00 på hverdager og dagen før Kristi himmelfartsdag. 

2. Salg og utlevering av øl og rusbrus (gruppe 1) kan skje fra kl. 08.00-18.00 på dager før søndager og helligdager. På påskeaften, pinseaften, jul- og nyttårsaften kl. 08.00-16.00.

Skjenketid for alkoholdig drikke

  1. Ordinær skjenketid er fra kl.11.00-01.30 på dager før arbeidsdag (dvs. søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag). Skjenketid for alkoholholdig drikke gruppe 3 kan tidligst starte kl. 13.00 disse dager. 

2. Ordinær skjenketid er fra kl. 11.00-03.00 på fredag, lørdag og dag før hellig-/høytidsdag, samt: 

  • mandag og tirsdag i påskeuke (etter palmesøndag). 
  • Under Festspillene i Nord-Norge. 
  • Under Bakgårdsfestivalen. 
  • I romjula fra og med 1. juledag til og med nyttårsaften uavhengig av ukedag

    Skjenketid for alkoholholdig drikke gruppe 3 kan tidligst starte kl. 13.00 disse dager. 

3. Konsumtid av alkoholholdig drikk er 30 minutter etter salgsslutt. 

4. Det kan for store arrangement søkes om utvidet skjenketid på inntil 10 dager per kalenderår. 

5. Uteservering følger ordinær skjenketid. Det samme gjelder ambulerende bevillinger for enkelt anledninger. 

Åpningstider for serveringssteder

1. Alminnelig åpningstid for serveringssteder (med eller uten skjenkebevilling) er på dagene fredag og lørdag fra kl. 06.00-03.30. Andre dager er åpningstiden fra kl. 06.00-02.00. Unntaket er bensinstasjoner som kan ha døgnåpent. 

2. For mobile salgsvogner i Harstad sentrum er åpningstiden mandag til torsdag og søndag fra kl. 07.00-01.30. Fredag og lørdag er åpningstiden fra kl. 07.00-03.30. 

3. Når klokka stilles fram en time til kl. 03.00 ved overgang til sommertid om våren, skal skjenkingen opphøre, dvs. 1 time kortere skjenketid. Når klokka stilles tilbake en time til kl. 02.00 ved overgang fra sommertid til vintertid, skal skjenkingen opphøre første gang klokka blir 03.00. Skjenkingen kan ikke pågå en time ekstra.