Om tjenesten

Tjenesten kan gis i form av :

 • Renhold i boligen. Gjelder rom som er i daglig bruk
 • Vask av klær etter behov.
 • Bistand til tilberedning av tørrmat og middag
 • Opplæring
 • Personrettet praktisk bistand for eksempel assistanse til dusj og påkledning

Bruker er selv ansvarlig for :

 • Hovedrengjøring/ rundvask
 • Forflytte møbler / store tepper
 • Rydding / rengjøring etter besøkende eller andre medlemmer i huset.
 • Rengjøringsarbeid etter håndverkere
 • Stell av hage eller blomsterbed
 • Snørydding, vedbæring.
 • Tepperengjøring utover støvsuging
 • Pussing av sølvtøy, kobber
 • Skifting av gardiner, vindusvask
 • Pass og stell av barn

Det gis ikke praktisk bistand når du er bortreist, eller har besøk.

I forbindelse med helligdager og ferieavvikling kan det bli avvik fra faste rutiner.

​Målgruppe:

 

 • Du som bor eller midlertidig oppholder deg i Harstad kommune.
 • Du som ikke kan dra omsorg for deg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
 • Du må selv ha søkt på tjenesten. Dersom du selv ikke er i stand til å søke kan nærmeste pårørende, verge eller fullmektig søke.
 • Tjenesten utføres kun når du er hjemme
 • Du har gitt ditt samtykke til at tjenesten iverksettes.
 • Du må ha nødvendig utstyr og legge forholdene til rette både inne og ute for den som skal gi hjelpen jfr. ”Slik skaper du god arbeidsplass for hjelperen”
 • Du gir beskjed senest dagen før til kontoret som administrerer hjelpen, dersom du ikke kan ta imot tjenesten etter inngått avtale. Fravær som ikke er varslet vil bli fakturert som gjennomført tjeneste.
 • Norm for praktisk bistand er hver 3 uke. Der det bor flere i husholdningen vil deres bidrag bli tatt med i vurderingen av tjenesten og omfanget kan bli redusert.
 • Ved opphør av tjenesten over 60 dager vil vedtaket evalueres/avsluttes og tjenesten må søkes på nytt. Lovgrunnlag;
 • Praktisk bistand tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, 6b.
 • Arbeidsmiljøloven gjelder for alle kommunale ansatte. Dette gjelder også i private hjem.

 

 

Pris for tjenesten:

Tjenesten er en betalingsordning med månedsabonnement, jfr. Betalingsregulativet. Fritak for betaling gjelder ved bortfall av tjenesten for tjenesteyter. Se under for priser.