Ved medlemskap i HABIL får man muligheten til å være med på diverse idretter og aktiviteter, konkurranser, cup og ulike renn/løp. Vi har blant annet lag innen bowling, fotball, løping og styrketrening, samt tur- og gågrupper.

Ved deltakelse i HABIL får du og dine kollegaer mulighet til å delta i sosiale aktiviteter utenom jobb, og man får mulighet til å møte andre likesinnede medarbeidere på tvers av avdeling, enhet og yrkesområde. Vi i HABIL ønsker å fremme glede, trivsel og sunnhet gjennom aktivitet og trening, noe vi mener gir økt livsglede og arbeidslyst blant alle ansatte i Harstad kommune!

Som medlem får du dekt hele påmelding/innmeldingsavgiften på diverse arrangementer som for eksempel:

  • Harstadkarusellen (550 kr)
  • Langrennskarusellen (550 kr)
  • Ti på Topp-boka (270 kr)
  • Bowling (4200 kr pr lag i bowlingserie)
  • Fotball (dekker kostnader for treningstid og deltakelse i inne- og uteserie)
  • Harstad Cup (900 kr)
  • Kom og dans

I tillegg får medlemmer tilbud om egne treningsgrupper, med redusert pris, på Bli sterkere Puls og Bli sterkere Styrke som blir avholdt i regi av Bedriftsidretten både i vår- og høstperioden.

HABIL ønsker også å få organisert grupper innen volleyball, klatring, svømming, spinning og skyting. Vi jobber nå for å få til avtaler i forbindelse med disse aktivitetene slik at hele eller deler av eventuelle avgifter blir dekt av din medlemskontingent i HABIL.

Dessuten er mange av aktivitetene uten påmeldingsavgift, for eksempel løping, sykling og turgrupper, og er noe HABIL ønsker å organisere for de medlemmer som måtte ønske å delta.

Medlemskontingenten i HABIL er 480 kroner per år, som trekkes via lønnen med 40 kroner månedlig. For å melde deg inn sender du mail med navn, fødselsdato og enhet til habil@harstad.kommune.no. Du kan også nevne hvilke av tilbudene du er interessert å delta i.

For ytterligere informasjon om aktuelle aktiviteter eller tilbud kan du gå inn på facebooksiden vår https://www.facebook.com/Harstad-Kommune-Bedriftsidrettslag-1023704481020978/