Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunale planer

I det offentlige produseres det er rekke sentrale dokumenter som styrer arbeidet som utføres, og Harstad kommune er ikke et unntak. Fra denne siden finner du informasjon om slike sentrale dokumenter.

Dokumentene gjøres tilgjengelig i et format som heter Portabel Document Format (PDF). For å lese slike dokumenter trenger man et eget program som kan lastes ned gratis på internett. Dette programmet heter Adobe Reader, og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/reader/. PDF er en av de standarder som foreløpig er behandlet og lagt i referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor.

Her finner du den siste økonomi- og budsjettplan 2021-2024 (tidligere virksomhetsplanen)


Den kommunale planstrategien for Harstad ble vedtatt i kommunestyret 1. oktober 2020.

Kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1) er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver i kommunestyreperioden. Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler av denne, skal revideres.

Harstad kommunes planstrategi kan du lese her.

Harstad kommune vedtok ny kommuneplan i 2020, både samfunndel og arealdel. Arealdelen har vært under rullering siden 2011, og nylig vedtatte versjon er derfor ikke knyttet til samfunnsdelen. Det er derfor behov for ny rullering av kommuneplanens arealdel. Innen nåværende kommunestyreperiode er deler av denne vedtatt rullert; en kommunedelplan for Øyriket.