Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. april:

Midler til arrangementer og aktivitetstilbud for barn og ungdom

Barn- og unges kommunestyre (BUK) har fått tildelt 100 000 kroner i året som kan deles ut til arrang...

Kommunale planer

I det offentlige produseres det er rekke sentrale dokumenter som styrer arbeidet som utføres, og Harstad kommune er ikke et unntak. Fra denne siden finner du informasjon om slike sentrale dokumenter.


Den kommunale planstrategien for Harstad ble vedtatt i kommunestyret 1. oktober 2020.

Kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1) er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere behovet for planoppgaver i kommunestyreperioden. Ved behandling skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan, eller deler av denne, skal revideres.

Harstad kommunes planstrategi kan du lese her.

Harstad kommune vedtok ny kommuneplan i 2020, både samfunndel og arealdel. Arealdelen har vært under rullering siden 2011, og nylig vedtatte versjon er derfor ikke knyttet til samfunnsdelen. Det er derfor behov for ny rullering av kommuneplanens arealdel. Innen nåværende kommunestyreperiode er deler av denne vedtatt rullert; en kommunedelplan for Øyriket.