Kommunepsykolog for barn og unge

Kommunepsykologene for barn og unge jobber med forebygging og helsefremming blant barn og unge i alderen 0-18 år. De samarbeider tett med andre yrkesgrupper og instanser som jobber med barn, unge, gravide og nybakte foreldre. De tilbyr veiledning av andre yrkesgrupper og bidrar med kompetanseheving og undervisning rettet mot ansatte og foresatte. De deltar på tverrfaglige team på helsestasjonen, i førskole og i grunnskolen, og tilbyr bistand i saker som angår barn og unges psykiske helse. De er involvert i plan- og utviklingsarbeid i kommunen og er en del av kommunens psykososiale team. 

Gruppetilbud

Bryt Voldsarven: Et 12-timers gruppekurs for foreldre (gravide eller har barn under 5 år) som er vokst opp med vold og som ønsker å forebygge videreføring av denne volden til neste generasjon. Mer informasjon om Bryt Voldsarven finner du her. Ta kontakt med Heggen legesenter hvis tilbudet er av interesse. 

Blues Mothers: Gruppetilbud for mødre med barn i alderen 0-12 måneder som har det vanskelig i forbindelse med fødsel og spedbarnstid. Mer informasjon om Blues Mothers finner du her. Oppstart av neste gruppe er planlagt 10. april 2024. 

 

 

Kommunepsykolog for voksne

Kommunepsykolog for voksne gir ikke inviduelt tilbud.

Har du behov for hjelp til angst, depresjon eller søvnvansker, ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp.

Kommunepsykolog for voksne veileder andre tjenester i kommunen, bidrar med faglige vurderinger i Rask psykisk helsehjelp og jobber som faglig rådgiver.

 

 

Ansatte

Psykologer for barn og unge:

  • Ida Grindahl
  • Pål Christian Dybvik

Psykolog for voksne:

  • Christian Kronhaug