Psykologtilbud for voksne

Lavterskeltilbudet gis til innbyggere over 18 år i Harstad kommune og er gratis.


Tilbudet egner seg for mennesker som er i akutte livskriser, eksempelvis økonomiske vansker, mistet jobb, skilsmisse, brått dødsfall i nær familie o.l.
Forløpet er av kort varighet, 1-8 samtaler.

Tilbudet er ikke aktuelt for personer med alvorlige psykiske lidelser, suicidalproblematikk og/eller psykoseproblematikk, eller som mottar et lignende behandlingstilbud.

Vi tilbyr Introkurs - undervisning med flere deltakere. Det trengs ingen påmelding og kurset er gratis.

Introkurs

De fleste av oss kan i løpet av livet oppleve overdreven grubling, depressiv tenkning, bekymringer, søvnvansker og andre utfordringer. Kurset tar sikte på å gi informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å ta vare på seg selv. Hver samling tar utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak til hvordan man selv kan mestre og håndtere de ulike utfordringene man opplever. Du bestemmer selv hvor aktiv du vil være. Vi ønsker å formidle at dette ikke er terapi, men psykoedukasjon. Det er ikke forventet at du skal dele med de andre hva dine utfordringer er, men vi er åpen for aktivitet og tar gjerne i mot spørsmål. Kurset er åpent for alle og du trenger ikke henvisning fra din fastlege.

 

Kurset består av fire samlinger med ulike temaer: nedstemthet og negative tanker, angst og bekymring, søvn og selvhevdelse og grensesetting. Samlingene er uavhengige av hverandre og det spiller ingen rolle hvilken man starter på. Kurset går hver tirsdag fra kl 1230-1400, adresse Heggen allè 13 (Helsehuset).

Kursoversikt høst 2019 DOC PDF ODT

 

Ansatte

Psykolog for barn og unge:
Anita Rimpi

Psykolog for voksne:
Christian Kronhaug

Psykolog i Rask psykisk helsehjelp:

Sverre Johannes Lind

 

Kontaktinformasjon

Heggen Helsesenter, telefon:
77027730

Postadresse:
Heggen legesenter
Postmottak
9479 Harstad

Besøksadresse:
Heggen helsesenter
Heggen alle 13
9406 Harstad