Psykologtilbud for barn og ungdom

Tilbudet er rettet mot barn og unge mellom 0-18 år med lette til moderate psykiske lidelser, deres foresatte, og foreldre som opplever utfordringer knyttet til svangerskap og/eller nyfødtperiode.

Vi tilbyr:
Bistand i alle spørsmål knyttet til psykisk helse, veiledning, støttesamtaler, rådgivning og korttidsbehandling for milde til moderate psykiske plager. Vi samarbeider med relevante instanser etter behov. Et forløp består i hovedsak av 1-5 individuelle samtaler. Tilbudet er gratis.

Kontaktinformasjon:
Vi holder til ved Heggen helsesenter, Heggen Allè 13, og tar imot henvendelser fra fastlege, helsesykepleier, lærere med mer. For mer informasjon, ring Heggen legesenter på telefon 77 02 77 30, og en av våre psykologer vil kontakte deg.

Hvis du er i behov for akutt hjelp oppfordrer vi deg til å kontakte ditt legekontor eller legevakten tlf 116 117.

 

Psykologtilbud for voksne

Tilbudet er til innbyggere over 18 år i Harstad kommune og er gratis. Tilbudet består av individuelle samtaler eller kurs. Det er ikke nødvendig med henvisning fra din fastlege. I noen tilfeller kan det være aktuelt å samarbeide med fastlegen, men det vil i alle tilfeller bli avklart med deg på forhånd. 

Psykologspesialist Christian R Kronhaug kan kontaktes på telefon 91 39 85 45, telefontid mandager 1015-1130. Utenom telefontiden kan du ringe Heggen legesenter på telefon 77 02 77 30 og be om at vi ringer deg tilbake. 

Individuelle samtaler
Tilbudet egner seg for mennesker som er i nyoppståtte livskriser, eksempelvis økonomiske vansker, mistet jobb, skilsmisse, brått dødsfall i nær familie o.l.

Tilbudet er ikke aktuelt for personer med alvorlige psykiske lidelser, suicidalproblematikk og/eller psykoseproblematikk, eller som mottar et lignende behandlingstilbud. Hvis du er i behov for akutt hjelp oppfordrer vi deg til å kontakte ditt legekontor/legevakten (tel 116 1117) eller Ambulant akutteam (AAT, tel 7701 5927).

Kurs (psykoedukasjon)

Vi tilbyr Introkurs - en undervisning (psykoedukasjon) med flere deltakere. Det trengs ingen påmelding og kurset er gratis.

De fleste av oss kan i løpet av livet oppleve overdreven grubling, depressiv tenkning, bekymringer, søvnvansker og andre utfordringer. Kurset tar sikte på å gi informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å ta vare på seg selv. Hver samling tar utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak til hvordan man selv kan mestre og håndtere de ulike utfordringene man opplever. Du bestemmer selv hvor aktiv du vil være. Vi ønsker å formidle at dette ikke er terapi, men psykoedukasjon. Det er ikke forventet at du skal dele med de andre hva dine utfordringer er, men vi er åpen for aktivitet og tar gjerne i mot spørsmål. Kurset er åpent for alle og du trenger ikke henvisning fra din fastlege.

Kurset består av fire samlinger med ulike temaer: nedstemthet og negative tanker, angst og bekymring, søvn og selvhevdelse og grensesetting. Samlingene er uavhengige av hverandre og det spiller ingen rolle hvilken man starter på. Kurset går hver tirsdag fra kl 1230-1400, adresse Heggen allè 13 (Helsehuset).

 

 

Ansatte

Psykologer for barn og unge:

  • Ida Grindahl
  • Anita Rimpi

Psykolog for voksne:

  • Christian Kronhaug

Psykolog i Rask psykisk helsehjelp:

  • Sverre Johannes Lind

 

Kontaktinformasjon

Heggen Helsesenter, telefon:
77027730

Postadresse:
Heggen legesenter
Postmottak
9479 Harstad

Besøksadresse:
Heggen helsesenter
Heggen alle 13
9406 Harstad