Å bli mor kan være en overveldende opplevelse. Det er ganske vanlig at glede over barnet som er født kan veksle med uro og nedstemthet. Undersøkelser viser at psykiske vansker etter fødsel er vanligere enn man tror.

Mange kvinner kan oppleve at egen nedstemthet og uro går utover samspillet med barnet, og at de er usikre på om de er god nok som mor. Samtidig trenger det nyfødte barnet foreldre som har overskudd til å glede seg, smile til barnet og prate med det. I en slik situasjon kan det være godt for mor og barn å møte andre kvinner som er i samme situasjon og fagfolk som kan gi råd og støtte.

Harstad kommune vil høsten 2022 starte opp en mestringsgruppe for nybakte mødre som har det vanskelig i forbindelse med fødsel og spedbarnstid.

Målet med gruppa er å bidra til positivt samspill mellom mor og barn for å gi barnet et best mulig utgangspunkt for utviklingen, samt gi mødre anledning til å møte andre i samme situasjon.

Gruppen møtes på Familiens hus en gang i uken over 8 uker, og består av de samme deltakerne fra start til slutt. Hver gruppe har plass til 8 deltakere. Barna er med i gruppemøtene, og det legges til rette for aktiviteter som fremmer mestring og samspill mellom mor og barn. Det vil også gis informasjon om metoder for mestring av nedstemthet, uro, bekymring og liknende.

Gruppen drives av Familiens hus i samarbeid med kommunepsykolog og helsesykepleier.

Det er gratis å delta.


For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med: