Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. april:

Midler til arrangementer og aktivitetstilbud for barn og ungdom

Barn- og unges kommunestyre (BUK) har fått tildelt 100 000 kroner i året som kan deles ut til arrang...

Integreringsenheten

 

   Oppgavene til enheten inkluderer

  • Tildeling/hjelp til anskaffelse av bolig, samt bosetting og etablering av nyankomne flyktninger.
  • Hjelp til godkjenning av kompetanse.
  • Forvaltning av kommunens introduksjonsordning og ny integreringslov.
  • Helsetjenester for nyankomne flyktninger.
  • Voksenopplæring for nyankomne flyktninger og andre innvandrere i kommunen.
  • Utarbeiding og oppfølging av individuelle kvalifiseringsplaner i samarbeid med skoleverk og NAV.
  • Tilrettelegging av møteplasser mellom flyktninger og lokalbefolkning i samarbeid med Etat kultur og frivillige aktører.
  • Samarbeid med skoler, lag og organisasjoner for å motvirke fremmedfrykt og diskriminering.


Enheten ledes av Anja Eliassen Borlaug anja.borlaug@oppvekst.harstad.kommune.no, 99621549  (Maria Bøgeberg har permisjon).

Rektor for ► voksenopplæringen er Martin Flermoen, martin.flermoen@oppvekst.harstad.kommune.no, 95154488


Bolig    

Ønsker du å leie ut bolig til flyktninger i Harstad kommune, kontakt Sajed Mahdawi  sajed.mahdawi@oppvekst.harstad.kommune.no  telefon: 476 53 509  eller  Marianne Vikan Marianne.Vikan@oppvekst.harstad.kommune.no, telefon: 469 50 093


Arbeidsgiver

Ønsker du som arbeidsgiver å rekruttere eller tilby praksisplass

Våre introduksjonsdeltakere har som mål for å ta utdanning eller å få seg arbeid. De som har mål om arbeid vil ha behov for et arbeidsrettet løp hvor man skal ha en praksisperiode. Er du arbeidsgiver og ønske å  rekruttere eller tilby praksisplass, ta gjerne kontakt med fagansvarlig. Marianne Vikan Marianne.Vikan@oppvekst.harstad.kommune.no, telefon: 469 50 093


BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats)

Vi jobber etter BTI-modellen som er en samhandlingsmodell for basis- og hjelpetjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Ved å bruke denne modellen sikrer vi at alle får den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Her finner dere utfyllende informasjon om BTI: BTI-veileder – Harstad – BTI (bedreinnsats.no)