Innkommende post

Harstad kommune har felles postmottak som håndterer og fordeler alle typer innkommende post til enheter og tjenester i kommunen. Posten fordeles til saksbehandling i flere system. Kommunen har fullelektronisk arkiv og foretrekker å motta post elektronisk fra innbyggere og næringsliv.

Du kan sende post til Harstad kommune slik:

Send elektronisk post på en sikker måte (egner seg for post som inneholder personsensitiv informasjon)

Send store filer elektronisk (egner seg for forsendelser som er over 20 mb og ikke inneholder personsensitiv informasjon)

Send e-post til postmottak@harstad.kommune.no  (egner seg for post som ikke inneholder personsensitiv informasjon og har vedlegg som ikke er over 20 mb)

Send papirpost til: Harstad kommune c/o postmottak, postboks 1000, 9479 Harstad.

Utgående post

Harstad kommune sender som hovedregel utgående post elektronisk via KS SvarUT, og vi oppfordrer alle innbyggere til å opprette seg en sikker digital postkasse. Vi sender i noen tilfeller også ut post på e-post og på papir.

Innsyn i dokumenter

Postmottak håndterer innsynsbegjæringer og kvalitetssikrer og publiserer dokumenter i postlisten til Harstad kommune. Dokumenter som ikke kan leses i postlisten (over 365 dager gammel) er det postmottak som som kan hjelpe til med å gi innsyn i. Fortrinnsvis gis det tilgang på elektronisk vis via e-innsynet dersom dokumentene ikke er unnatt offentlighet. Ta kontakt på postmottak@harstad.kommune.no for nærmere informasjon og veiledning.

Dersom du ønsker innsyn i gamle dokumenter kan du kontakte vårt arkivdepot