Folkehelsearbeid er din og samfunnets innsats for å beskytte deg mot sykdom, skade eller lidelse - og for å fremme helse og trivsel.  

Dette er en oppgave samfunnet aldri vil klare å løse alene, uten din innsats -fordi folkehelse først og fremst handler om vår felles helse.