Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. Tilfluktsrom er plasserte i de områdene der man regner med at behovet er størst. For de aller fleste vil det være mest naturlig å  søke tilflukt i et privat tilfluktsrom hvis situasjonen skulle tilsi det. Frem til 1990-tallet ble det laget tilfluktsrom når man satte opp større private eller offentlige bygninger. Derfor finner man oftest tilfluktsrom i skoler, kirker, kinoer, forsamlingshus og blokker bygd før 1998. Etter dette har det vært mindre fokus på behovet for tilfluktsrom, og det er ikke lenger krav om at nye større bygg skal ha et slikt rom.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret har oversikt over private tilfluktsrom. 

Offentlige tilfluktsrom

Harstad har tre offentlige tilfluktsrom som forvaltes og drives av Harstad kommune. De skal brukes av innbyggere som oppholder seg i nærheten dersom et varsel om å søke tilflukt kommer. 

Direktoratet for samfunnstrygghet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Du kan lese mer om tilfluktsrom hos Sivilforsvaret.  Sivilforsvaret varsler med sirener "Viktig melding - lytt på radio" og "flyalarm" ved hjelp av signal. Du kan lese mer om signalene på Sivilforsvarets sider.  

Se oversikt over tilfluktsrom i Harstad på Sivilforsvarets sider.