Telefon sentralbord
77 02 60 00

Åpningstid sentralbord
09:00 - 14:00

Åpningstid rådhuset
08:00 - 15:30

Besøksadresse
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse
Harstad kommune
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

Faktura-adresse
Send EHF til 9908: 972417971

Harstad kommune fakturamottak
c/o Postmottak, postboks 1000
9479 Harstad

E-postadresse
postmottak@harstad.kommune.no

NB: Ikke send sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.
Dersom du har behov for å sende elektronisk post sikkert kan du benytte Send sikkert til  Harstad kommune (NB! Krever pålogging med Bank ID etc..)

Dersom du skal sende store filer, samlet over 20 megabyte, kan du benytte denne siden.

Finn ansatte
Her kan du søke etter ansatte i kommunen.

Servicetorg
Telefon 77 02 60 00
Servicetorget ligger i Rådhus 1, Asbjørn Selsbanesgt. 9

Servicetorget tar i mot henvendelser til kommunen og gir veiledning og informasjon.
E-post: servicetorget@harstad.kommune.no

OBS: Øvrige henvendelser til Harstad kommune kan sendes til postmottaket på postmottak@harstad.kommune.no.

Organisasjonsnummer
972417971

Pressekontakter

Ordfører Kari-Anne Opsal
Telefon: 918 98 732
E-post: kari-anne.opsal@harstad.kommune.no

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen
Telefon: 977 89 673
E-post: hugo.thode.hansen@harstad.kommune.no

Kommunalsjef Torill Skår
Telefon: 97191572
E-post: torill.skar@harstad.kommune.no

Kommunikasjonssjef Øivind Arvola
Telefon: 952 29 452
E-post: oivind.arvola@harstad.kommune.no


Andre vakttelefoner:

 

Beredskapstelefon vei/vann/avløp

Harstad kommunes vakttelefon for henvendelser vedrørende vei, vann og avløp: 975 26 000

Vaktelefon gjelder kun hendvendelser vedrørende vei, vann og avløp.
Telefon vil være betjent på hverdager mellom kl 1500 – 0800, og hele døgnet på lørdager, søndager og helligdager.

Beredskapstelefon barnevern

Barnevernet har en beredskapsordning utenfor ordinær åpningstid: 916 27 960
Dette nummeret er bemannet til enhver tid utenfor ordinær åpningstid. I ordinær åpningstid er dette nummeret koblet til barnevernets vakttelefon på dagtid.

IKT brukerstøtte

​4444 / 97 50 44 44
IKT@harstad.kommune.no 
Brukerstøttetelefonen er åpen mellom 08:00 og 15:30.
IKT Beredskapsvakt er tilgjengelig mellom 15:30 og 08:00, men kun for kritiske feil, som ikke kan vente.

Legevakt 

Telefon 116 117. Se også legevaktens nettside

Overgrepsmottak

Se overgrepsmottakets nettside

Krisesenter

Telefon: 991 61 922. Telefon for menn: 902 62 515. E-post: krisesenteret@harstad.kommune.no. Se også krisesenterets nettside

Veterinærvakt / akuttveterinær

Alle som trenger kontakt med veterinær mellom kl. 16.00 og 08.00 på hverdager, i helgene eller på bevegelige helligdager, skal ringe 770 27000. Dette uansett om det er stordyr/produksjonsdyr eller smådyr/kjæledyr det gjelder. Se også denne saken om tjenesten

Viltutvalg

Melding om skade eller nærgående elger skal gis til poitiet: 02800