Harstad kommune har egne kurs som skal forebygge selvmord. Anja Sandvik, spesialsykepleier og Vibeke Vang, vernepleier har sin opplæring gjennom Vivat, og har ofte kurs Det er per i dag 15 plasser til hvert kurs. 

Kurset går over to dager, og det er viktig å være på begge dagene. 

Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST (Applied Suicide Intervention Skills Training)

4000-6000 behandles årlig av helsetjenesten, men flere prøver å ta livet sitt. Antallet som er berørt av selvmord er vanskelig å definere, men man regner med at cirka fem prosent av befolkninga har tanka om selvmord hvert år.

Erfaring viser at det må brukes lokale ressurser for å lære opp nødvendige antallet hjelpere. Opplæringa bør være standardisert, slik at hjelpere som læres opp på forskjellige kurs, av ulike kursledere, kan kommunisere og forstå hverandre. Førstehjelpskurset til Harstad kommune er et standardisert kurs som formidles i Norge av Vivat selvmordsforebygging, som e støttet av Helsedirektoratet.

Vivat selvmordsforebygging utdanner kursledere og utøver kvalitetskontroll. Det er over 40.000 (tall fra 2018) som har gjennomført førstehjelpskurset i Norge. Internasjonalt har kurset ASIST hatt over 2 millioner deltakere.

For mer informasjon, kontakt 

Vibeke Vang, Vernepleier
Enhet for Livsmestring
Voksenteam
Harstad kommune
Tlf. 41435083
Email: vibeke.vang@harstad.kommune.no