Elektronisk klageskjema parkeringsileggelser https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2341&externalId=5402&languageCode=nb

 

Parkeringstillatelse- Søknadsskjema for forflytningshemmede. Egenerklæring: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=2339&ouref=1903

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Legeerklæring: http://www.harstad.kommune.no/getfile.php/3622331.1878.quwpcvturs/Legeerkl%C3%A6ring+HC.pdf

 

Elektronisk søknadskjema ang. parkeringstillatelse for beboere: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2340&externalId=1903

 

Elektronisk søknadsskjema ang. leie av p-plass for næringsdrivende: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=2338&externalId=1903