Barnehagens særpreg

Barnehagen er tilrettelagt for barn med astma og allergi. Barn som går i barnehagen kan ikke ha husdyr hjemme. Foreldre, personal og andre som besøker barnehagen kan ikke ha på seg parfyme, eller annet med sterk lukt.

Satsingsområde

Vi er en del av Heggen barnehager og arbeider med verdier som Respekt, Omsorg og Trygghet. Det gjennom visjon vår som er : "En verden av muligheter", med stor vekt på barns sosiale kompetanse, språk og utvikling. Barnet i fokus, lik hverdag, uansett utfordringer.

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

27 plasser fordelt på to avdelinger.
0 – 6 år

Enhet

Heggen barnehager