Om barnehagen:

Ervik barnehage er en del av enheten Nordhusan barnehager. Nordhusan barnehager er en lærende barnehage med felles pedagogisk grunnsyn, verdier og visjon. Samtidig er hver barnehage unik med sine tradisjoner, tema, dagsrytme og ukerytme.

Ervik er en liten barnehage med to avdelinger som holder til gamle Ervik skole. Maurtua har 9 plasser i alderen 0-3 år og Ravnan har 18 plasser i alderen 3-6 år. Vi benytter stort inneområde med lekerom, stort kjøkken, puterom og tilgang til gymsal.

Barnehagen ligger landlig til med nærhet til fjære, skog og mark nord for sentrum i Harstad. Personalet er opptatt av å få gode erfaringer og glede av å være ute året rundt. Nærmiljøet brukes aktivt som turdestinasjon, og drar gjerne på spontane utforskningsturer. Turer til Anna Trondsens plass, Gamle Bygdestua, fjæra, Møkklandsvannet, Skotthellaskogen samt besøk på lokale gårder gjøres jevnlig.

Barnehagen jobber spesielt med sosial kompetanse, mat og måltider og språkmiljø.

Ervik og Bergseng barnehager samarbeider tett i ferieavvikling. I sommerferiene samles barnehagene i Ervik barnehage, mens i juleferien samles i Bergseng.

 

 

Åpningstid

07.15 - 16.30

 

Antall plasser/alder:

27 plasser i aldersgruppen 0-6 år.

 

årsplan 2020.pdf

Enhet

Nordhusan barnehager