Barnehagens særpreg

Utsikten barnehage ligger flott til i Fagerliveien. Vi har en nydelig utsikt over byen, fjorden og fjellene.
I umiddelbar nærhet til barnehagen har vi Landsåshallen, som er en idrettshall. Denne bruker vi til fysisk aktivitet, både inne og ute på fotballbanen.  Naturen er rett bak barnehagen og gir rom for mange fine turer og opplevelser. 
 

Satsingsområde

Vi er en del av Heggen barnehager som vektlegger verdiene respekt, omsorg og trygghet.
Visjonen vår  er "En verden av muligheter" ingenting er bestemt på forhånd alle har mulighet til å påvirke sin hverdag. Vi vektlegger ett godt foreldresamarbeid, der målet er å gi barn en god, trygg og allsidig hverdag. 

Vi arbeider med  sosial kompetanse, språk og inkludering, barnet skal kunne ta egne valg og samtidig fungere i en gruppe. 
Vi ønsker det beste for alle barn og tilrettelegger for en lærende hverdag med gode relasjoner. 


 

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

60 plasser 
- 36 plasser for barn i alderen 3-6 år.
- 24 plasser for barn i alderen 0-3 år.

Enhet

Heggen barnehager

Liggende logo