Samarbeid barnehage-skole

Førskolegruppa og 1. klasse ved Lundens skole har en felles uteskoledag i uken. Her jobbes det med begreper, gjennom bruk av skoggruppemetoden. Dette er et samarbeid mellom barnehagen og skolen og er en flott forberedelse til overgang barnehage-skole for førskolebarna.

En gang i måneden er det morgensamling i skolens gymsal for alle elever og barnehagebarn. Barna/elevene står for underholdning. Ansvaret rullerer på barnehagen og skolens trinn. Barnehagen deltar på de av skolens DKS(den kulturelle skolesekken) tilbud som er aktuell for aldersgruppa.

Foreldresamarbeid   

Barnehagen og skolen har felles samarbeidsutvalg (SU). Her samarbeider foresatte fra begge enheter om å skape best mulig oppvekstsvilkår for barna i øyriket.  

Skolefritidsordning (SFO)

Barnehagen samarbeider med SFO hver morgen og ved behov på ettermiddagen. Barn som har behov for SFO før skoletid har denne i barnehagen. Om det er behov for hjelp på SFO etter skoletid, samarbeider barnehagen og SFO.

 

Barnehagen ligger tett ved sjøen i vakre Øyriket

Hurtigruta