Barnehagene våre er av ulik størrelse og har stor geografisk avstand. Barnehagene arbeider ut fra felles pedagogisk plattform men vi ønsker å bevare hver enkelt barnehage sin særegenhet.  Vi har ansatte med bred faglig kompetanse og vi arbeider kontinuerlig for å være i faglig utvikling. Vi arbeider for gode barnehager for barn, foresatte, ansatte og hele Harstad kommune.

Velkommen til våre barnehager!


Ledelse

Enhetsleder: Ellen Vik
Mobil: 911 41 989
E-post: ellen.vik@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: 

Tina Torheim Hansen

Mobil 46939967

Tina.Hansen@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: Tone Olsen
Mobil: 476 81 682
E-post: tone.olsen@harstad.kommune.no 

Avdelingsleder: Hilde Ursin
Mobil: 472 81 370
E-post: Hilde.Ursin@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: Marianne Cecilie Karlsen

Mobil: 974 79525

E-post: marianne.karlsen@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: Sylvi Anita Johansen

Mobil: 950 35952

E-post: sylvi.johansen@harstad.kommune.no

 

Virksomhetsplan

Du kan lese vår virksomhetsplan her

Årsplan
Du kan lese vår årsplan på nett her

Årsplan er under revidering.


Barnehager