Barnehagene våre er ulik av størrelse og har stor geografisk avstand. Vi arbeider nå for å bygge en felles pedagogisk plattform for alle barnehagene i enheten samtidig som vi ønsker å bevare hver enkelt barnehage sin særegenhet. Vår årsplan består av denne felles overordnede planen som er for hele enheten, samt periodeplaner og månedsplaner fra hver enkelt avdeling/base. Å arbeide i en stor enhet som denne er nytt, spennende og lærerikt. Vi har ansatte med ulik erfaring og faglig bakgrunn og vi ser frem til å lære av hverandre og utveksle tanker og ideer.

Ledelse


Enhetsleder: Ellen Vik
Mobil: 911 41 989
E-post: ellen.vik@harstad.kommune.no

Avdelingsleder/ stedfortreder: Hilde Ursin
Mobil: 472 81 370
E-post: Hilde.Ursin@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: Lisbeth Christiansen
Mobil: 469 43 337
E-post: lisbeth.christiansen@harstad.kommune.no

Avdelingsleder: Tone Olsen
Mobil: 476 81 682
E-post: tone.olsen@harstad.kommune.no   

Driftsplan

Du kan lese vår driftsplan på nett, eller laste den ned

Barnehager