Barnehagen åpner igjen til nytt barnehageår høsten 2023. 

 

Barnehagens særpreg

 Sørvik barnrhagen er en en-avdelings bygdebarnehage som er en del av Søhusan barnehage, nabo til Sørvik skole. Barnehagen åpnet i mars 1990.

Stille og rolig naturområde (barnehagen i skogen) med gode muligheter for forskjellig uteaktivitet både om sommer og vinter. Forholdsvis kort vei til fjæra. Vårt satsningsområde er sosial kompetanse, realfag, lek og språklig bevisstgjøring med begrepsundervisning som metode.

Visjon: Trygghet, trivsel og positiv utvikling for både små og store.

Grunnbemanningen er tre ansatte, en pedagog og to assistenter/fagarbeidere.

Åpningstider

Stengt inntil videre

Antall plasser/alder

Stengt inntil videre.

Enhet

Sørhusan barnehager