Barnehagens særpreg

Barnehagen har også en stor og flott utelekeplass med muligheter for allsidig lek. Breivika barnehage skal skape gode erfaringer og mestringsopplevelser i hverdagen gjennom lek, læring og danning. Barnehagen har fokus på språklig bevisstgjøring. Vi bruker språket aktivt i hverdagen for å danne gode relasjoner, utvikle sin språkforståelse og språkkompetanse.

Åpningstid

07.15 - 16.30

Antall plasser/alder

31 plasser
0 – 6 år

Enhet

Sørhusan barnehager