Barnehagens særpreg

Barnehagen ligger fint til midt i Breivika, og har en flott lekeplass som oppgraderes betydelig høsten 2022. Vi bruker nærområdet til turer, og er heldige som har skog, fjære, akebakke, gapahuk og ballbinge like utenfor gjerdet.  

Breivik barnehage er en tradisjonsrik barnehage, hvor personalet har bred og variert kompetanse, og er opptatt av å være i kontinuerlig utvikling. Barnehagen har de siste årene jobbet med prosjekter som omhandler kompetanseutvikling i relasjonsarbeid og godt psykososialt barnehagemiljø.

Vi samarbeider tett med Medkila og Høgholtet barnehage, og bruker å være sammenslått i deler av sommerferien. Førskolegruppene møtes også på tvers i forkant av skolestart, siden vi har barn som skal til samme skoler. Personalet deltar også i møter på tvers, så de opplever et stort fagmiljø til tross å være en liten barnehage.

 

Åpningstid

07.15 - 16.30

Antall plasser/alder

30 plasser
Sjøstjerna: 12 plasser for 0-3 år

Blekkspruten: 18 plasser 3-6 år.

 

Enhet

Sørhusan barnehager