Barnehagens særpreg

I Medkila barnehage har vi det trygt og godt sammen. Vi er mye ute, og har en flott, ny lekeplass å boltre oss på. Vi har også gapahuk i skogen vår, er mye på tur i nærmiljøet hvor vi har flere fine bålplasser, og vi har skog, fjell, fjære og fotballbaner i gåavstand.

Vi tar lek og relasjoner på alvor og er tett på i den viktige utviklingen som barna skal gjennom i barnehageårene. Vi jobber mye gjennom prosjekter og temaarbeid.

Satsingsområder: Vi er med i et Læringsmiljøprosjekt hvor vi jobber for å sikre et godt psykososialt barnehagemiljø som fremmer inkludering, samhold og gode relasjoner, samt forbygger utestenging, krenkelser og mobbing.

Vi samarbeider tett med Breivik og Høgholtet barnehage, og bruker å slå oss sammen i deler av sommerferien. Førskolegruppene møtes også på tvers i forkant av skolestart, siden vi har barn som skal til samme skoler.
 

Åpningstid

07.15-16.30

Antall plasser/alder

Barnehagen har 45 plasser fordelt på 3 avdelinger:

  • Tyttebærstua har 18 plasser for barn i alderen 3-6 år.
  • Blåbærstua har 18 plasser, og antall barn og alder varierer med søkertallene.
  • Jordbærstua har 9 plasser for barn i alderen 0-3 år.

Enhet

Sørhusan barnehager