Stangnes ungdomsskole er en kommunal ungdomsskole i Harstad som følger opplæringsloven og gjeldende forskrifter. 

Stangnes ungdomsskole er en skole med en klasse på hvert trinn. Vi har en kapasitet på 60 elever.

Vår særegenhet er at vi legger vekt på praktisk tilnærming til kunnskap i samarbeid med videregående skole og lokalt næringsliv.

Vår målgruppe er elever som har en større interesse for og vil ha et større faglig utbytte av praktisk læring.

Stangnes ungdomsskole bruker blant annet entreprenørskap som metode for å gi en praktisk tilnærming til læring i fagene. Dette gjenspeiler seg i noen større praktiske, tverrfaglige prosjekter, som for eksempel samarbeidet med Anna Rogde m.m.

Entreprenørskap og elevbedrift. Vi bruker også uteområdet aktivt gjennom alle årstidene. Stangnes ungdomsskole er for de som ønsker en ny giv for å bli godt rustet til å gjennomføre videregående skole.

 

Søke om plass på Stangnes ungdomsskole?

Skolen har en klasse på hvert trinn og skolen har en kapasitet på 60 elever.

Foresatte til elever som nå går på 7.trinn og ønsker plass hos oss høsten 2024 bruker søknadsskjemaet i linken under.

Søknadsskjema: Stangnes ungdomsskole søknadsskjema (kf.no)

Søknadsfrist: 7.januar 2024

 

Informasjonsmøte for foresatte og elever som vurderer å søke på Stangnes skole onsdag 6.desember klokken 18.00. Møtet er på skolen.

Foresatte til elever som allerede går på ungdomsskolen og som vurderer å søke om skoleplass hos oss tar kontakt med rektor på hjemskolen om dette.