Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtaket i Harstad kommunestyre

Torsdag 26.mai 2011 vedtok Harstad Kommunestyre å opprette Stangnes 8-13. (Som nå heter Stangnes skole)

Tid for mestring!

Troms fylkeskommune vil satse på 8-13-skoler i sin strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 .

MotivasjonMestringMuligheter

Motivasjon - mestring - muligheter

St.meld. 22 (2010-2011) som regjeringen publiserte 29.april 2011 om ungdomstrinnet tar sikte på å gjøre opplæringen mer praktisk, variert, relevant og utfordrende for elevene.