Navn/Stilling Stilling E-post Tlf. jobb 
Aronsen, John Ivar Sospedrådgiver john.aronsen@oppvekst.harstad.kommune.no  77027644
Djønne, Eirik Lærer eirik.djonne@oppvekst.harstad.kommune.no  77027644
Dørum, Robin Lærer robin.dorum@oppvekst.harstad.kommune.no  77027644
Frantzen, Frøydis Konsulent froydis.frantzen@oppvekst.harstad.kommune.no  77027641
Hartvigsen, Birgit S. Lærer Birgit.hartvigsen@oppvekst.harstad.kommune.no  94790452
Hartvigsen, Elin Avdelingsleder elin.hartvigsen@ oppvekst.harstad.kommune.no  77027641
Karlsen, Tommy Miljøterapeut tommy.karlsen@oppvekst.harstad.kommune.no  94790452
Robert Lorentzen Newton Newton robert.lorentzen@oppvekst.harstad.kommune.no 98473560
Magnus S Simonsen   magnus.simonsen@oppvekst.harstad.kommune.no  
Kåringen, Sigrid T H. Assistent Sigrid.Karingen@oppvekst.harstad.kommune.no  77027644
Leite, Ivar Lærer ivar.leite@oppvekst.harstad.kommune.no  94790452
Nygård, Marianne Lærer marianne.nygard@oppvekst.harstad.kommune.no  77027647
Riddervold, HansJørgen Lærer Hans.Riddervold@oppvekst.harstad.kommune.no  77027644
Sandberg, Ann-Turid Lærer Ann-Turid.Sandberg@oppvekst.harstad.kommune.no  94790452
Troøyen, Harald Lærer harald.trooyen@oppvekst.harstad.kommune.no  77027644