Tilstedeværelse på skolene

Helsesykepleier har fast treffetid på alle skolene i kommunen. Tilstedeværelsen på den enkelte skolen varierer fra 1-4 dager/uke etter elevtallet. Her kan elevene ta kontakt uten avtale.
Helsesykepleier kan formidle kontakt og henvise til kommunepsykolog/lege/ fysioterapeut/andre instanser.

Alle barne- og ungdomsskolene har i tillegg egen kontakt-fysioterapeut i skolehelsetjenesten.
 

Kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten ved de ulike skoler

Sørvik skole
Helsesykepleier Marita Hesjevik Bertelsen
Tlf. 908 73 795
Epost: Marita.Bertelsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Maritha Haukebøe 
Tlf 94 15 83 03
E-post: maritha.haukeboe@harstad.kommune.no


Kila skole
Helsesykepleier Anne Kristiansen     
Tlf. 475 19 445    
Epost: anne.kristiansen@harstad.kommune.no     

( Barneskole) Fysioterapeut  Nina Valvåg Pedersen  
Tlf. 90 25 95 07 (kun sms)
Epost: nina.pedersen@harstad.kommune.no    

(Ungdomsskole) Fysioterapeut Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf 47 90 96 76
Epost: katrine.rosemoxnes@harstad.kommune.no             

Medkila skole
Helsesykepleier Lisbeth Karlsen   
Tlf. 909 52 541 
Epost: lisbeth.karlsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Hilda Lindberg
Tlf. 94 86 13 94
Epost: hilda.lindberg@harstad.kommune.no

Harstad Montessoriskole           
Helsesykepleier Bibbi Berntzen    
Tlf. 908 32 281
Epost: bibbi.berntzen@harstad.kommune.no 

Fysioterapeut Nina Valvåg Pedersen
tlf 90 25 95 07 (kun sms)
Epost: Nina.pedersen@harstad.kommune.no

Kanebogen skole
Helsesykepleier Kristine E. Olsen
Tlf. 47 63 51 48 
Epost: kristin.olsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut: Maritha Haukebøe 
Tlf 94 15 83 03
E-post: maritha.haukeboe@harstad.kommune.no

Stangnes ungdomsskole
Helsesykepleier Birgit Strøm Hansen
Tlf: 90 23 69 88     
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf 47 90 96 76
Epost: katrine.rosemoxnes@harstad.kommune.no

Seljestad barneskole
Helsesykepleier Rita Halvorsen        
Tlf: 950 050 32     
Epost: rita.halvorsen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Maritha Haukebøe
Tlf 94 15 83 03
Epost: maritha.haukeboe@harstad.kommune.no

Seljestad ugdomsskole:           
Helsesykepleier Lisa Elvenes             
Tlf: 469 24 129
E-post: lisa.elvenes@harstad.kommune.no   

Fysioterapeut Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf 47 90 96 76
Epost: katrine.rosemoxnes@harstad.kommune.no

Harstad skole:
Helsesykepleier Silje C. Jensen           
Tlf: 977 77 686     
Epost: Silje.Jensen@harstad.kommune.no

Helsesykepleier Marianne Kristoffersen  
Tlf: 468 01 423
Epost: Marianne.Kristoffersen@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Hilda Lindberg
Tlf. 94 86 13 94
Epost: hilda.lindberg@harstad.kommune.no

Hagebyen skole           
Helsesykepleier Birgit Strøm Hansen
Tlf: 90 23 69 88     
Epost: birgit.hansen@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf. 47 90 96 76
Epost: katrine.rosemoxnes@harstad.kommune.no

Bergseng skole
Helsesykepleier Lisbeth E. Gyltnes   
Tlf: 911 37 613     
Epost: lisbeth.gyltnes@harstad.kommune.no    

Helsesykepleier Lisa H. Vikholt       
Tlf: 915 49 842     
Epost: lisa.vikholt@harstad.kommune.no    

Fysioterapeut Katrine Thorsen Rose Moxnes
Tlf. 47 90 96 76
epost: katrine.rosemoxnes@harstad.kommune.no

Lundenes skole
Helsesykepleier Lisa H. Vikholt
Tlf 91 35 21 50     
Epost: lisa.vokholt@harstad.kommune.no

Fysioterapeut Hilda Lindberg
Tlf. 94 86 13 94
Epost: hilda.lindberg@harstad.kommune.no

Heggen videregående skole       
Helsesykepleier Åsa Karlsen  
Tlf: 95 36 55 32     
Epost: asa.karlsen@harstad.kommune.no

Stangnes videregående skole
Helsesykepleier Bibbi Berntzen    
Tlf. 908 32 281
Epost: Bibbi.Berntzen@harstad.kommune.no