Seljestad drone panorama 2018

Seljestad ungdomsskole ligger inntil Seljestadveien, med nærhet til sentrum, havet og marka med folkeparken.

Skolens hovedmålsetning er å skape samhørighet, være en inkluderende arena for elever, foresatte og ansatte. Det legges vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, spesielt med sikte på å oppfylle intensjonene i Læreplanen, samt tilpasse driften til nye skolebygninger.

Skolens mål: 

  • Våre elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø, der de mestrer og utvikler seg faglig og sosialt.
Seljestad ungdomsskole