Tabell over ansatte ved Sørvik skole
Navn Stilling Telefon E-post
       
Solveig Johansen Rektor  
Kirsti Hansen Avdelingsleder  
Marina Chruickshank Laberg Kontorassistent  
Anne Lyså Jakobsen Kontorassistent  
Trond Nicolaisen Assistent skole/SFO  
Trond Rasmussen Assistent skole/SFO  
Jorunn Trane Kontorassistent/SFO (leder)  
Iselin Skogan Konst Assistent skole/SFO  
Inger Ekse Kontaktlærer 4. klasse    
Kenneth Sørensen Kontaktlærer 1. klasse    
Trude Lorentzen Kontaktlærer 1. klasse    
Sylvia Johansen Kontaktlærer 6. klasse    
Kjetil Steen Kontaktlærer 2. klasse    
Anne Line Bruun Kontaktlærer 7. klasse    
Oddvar Skoglund Kontaktlærer 5. klasse    
Toril Markussen Kontaktlærer 5. klasse    
Monica Sandberg Størseth Kontaktlærer 6. klasse    
Synnøve Aarskog Kontaktlærer 2. klasse    
Tove Bygd Kontaktlærer 3. klasse  
Sissel Hansen Vikar    
Mikkel Per Sara Samisklærer