Tabell over ansatte ved Sørvik skole
Navn Stilling Telefon E-post
       
Solveig Johansen Rektor  
Kirsti Hansen Avdelingsleder  
Marina Chruickshank Laberg Kontorassistent  
Anne Lyså Jakobsen Kontorassistent  
Trond Nicolaisen Assistent skole/SFO  
Trond Rasmussen Assistent skole/SFO  
Jorunn Trane Kontorassistent/SFO (leder)  
Elisabeth Walsøe Assistent SFO    
Inger Ekse Kontaktlærer 2. kl.    
Kenneth Sørensen Kontaktlærer 3. kl.    
Trude Lorentzen Kontaktlærer 4. kl.    
Sylvia Johansen Kontaktlærer 6.-7. kl.    
Kjetil Steen Kontaktlærer 1. kl.    
Anne Line Bruun i permisjon    
Oddvar Skoglund      
Toril Markussen Kontaktlærer 5. kl.    
Monica Sandberg Størseth      
Synnøve Aarskog Kontaktlærer 3. kl.    
Tove Bygd    
Mikkel Per Sara Samisklærer