Telefonnummer:

 • 47 70 08 03 (SFO)
 • 77027800 (Skolen)
 • 77027803 (Kontor SFO, deler av dagen)

Vi jobber her: 

 • Trond Rasmussen
 • Elisabeth Walsøe
 • Trond Nikolaisen
 • Jorunn Trane

Sorvik.skole@harstad.kommune.no
Jorunn.trane@oppvekst.harstad.kommune.no

 

Vi har åpent på SFO:

Morgen: 0715-0815

Ettermiddag: Innsjekking når skolen slutter for den enkelte klasse og fram til klokka 1630.

SFO har åpent alle hverdager hele året, også hele dager når det er skolefri. Unntaket er de 4 sommer-stengte ukene 28-31. I tillegg er det fem fastlagte planleggingsdager, som i dette skoleåret vil bli; 13. og 14. august, 16. november, 22.februar og 14. mai.

Kommunen har et SFO-tilbud i ferien på Kanebogen (og event Bergseng) skole. Der er det søknadsfrist 1. april. Dette er et flott alternativ for de som ikke får ferien til å passe inn i våre sommeråpne uker.

Spisetider

Vi spiser frokost klokka 0755 hver morgen. Det er ønskelig at alle er på plass da, slik at det ikke blir så mye uro i matstunda. Alle sitter ved bordet under måltidene – også de som ikke skal spise. Etter at skoledagen er over har vi innsjekking og skaffer oss oversikt på hvem som skal hjem når.

Så spiser vi mat på SFO klokka 1400. For de som har lett for å spise alt de har fått med seg på én gang er det ok om de har en separat matpakke til SFO. Det kan bli lenge å være uten mat på ettermiddagen dersom matpakken er oppspist i lunsjpausen.

Gjenglemt utstyr

Sjekk jevnlig i kasser og garderober. Det er mye fint utstyr som samles opp i løpet av kort tid, og vanskelig for oss på skolen å ta vare på alt. Merking av klær, sko og annet utstyr er gull for ungene og for oss.

Klær og utstyr

Det er viktig med litt skifteklær i hylla. Vi er mye ute, og uhell kan skje. Enkelt inne-skifte og gode uteklær for årstiden er kjekt å ha. Innesko er også viktig, for det er ofte vått i gangene. Elevene bruker samme garderobeplass som på skolen, så sjekk gjerne den når dere er innom. For mye og for lite klær kan være like vanskelig når alle skal finne fram det de har bruk for.

Avtaler

I klassene brukes i all hovedsak Visma for å gi beskjed om når ungene skal hjem. Det kan brukes på SFO, også. Dersom elevene er på SFO på faste dager, eller at dere mener at de selv greier å ha kontroll på når de skal være på SFO, så gjør vi faste avtaler på det. Da slipper dere å melde hver dag, og vi praktiserer at unntakene meldes. Det er ikke nødvendigvis noen som tar SFO-telefonen i skoletida. Det er ellers ugunstig dersom dere skal ringe hver dag for å gi beskjed om når og hvordan barnet skal komme seg hjem. Da går det med unødvendig tid på å administrere dette for oss voksne som skal aktivisere ungene. Vi har jo ikke så stor voksentetthet her, og må gjerne gå fra gymsal eller annen aktivitet for å gi beskjeder, pakke klær m.m. Derfor er det flott med faste avtaler dersom ikke ungene blir henta.

I forkant av ferier og fridager vil det bli sendt ut forespørsel via Visma på hvem som skal benytte SFO i feriedagene. Denne kommer som regel på telefonen, og det er bare å krysse av. Vi ber om at fristen overholdes på disse. Da får vi ut gode lister på antall elever i skolefrie perioder, og kan planlegge gode aktiviteter og hensiktsmessig turnus.

Aktiviteter:

Mye foregår i løpet av ei SFO-uke. Både vi og ungene griper dagen, og vi er ivrige forkjempere for den frie leken. Skulle noen ha lyst til å leke butikk, så prøver vi å legge til rette for det. Ofte er det ting som er i vinden som opptar ungene, både nyheter og leketrender. Morsomme interesser sprer seg fort, og ofte blir det stor aktivitet ut av noe som bare dukker tilfeldig opp.

En del aktiviteter går igjen;

 • Utelek i alle former
 • Sang og scene
 • Brettspill
 • Håndarbeid/tegning
 • Perling
 • Gymsalaktiviteter
 • Vitser/historier
 • Kahoot/Bingo
 • Film
 • Data
 • Kjøkken

Kontakt med hjemmet

Vi pleier ikke å ha egne foreldremøter i SFO. Dette dels for å unngå møtetretthet; mange har nok å stille opp på. I tillegg synes vi at vi oppnår god kontakt under bringe-/hentesituasjoner.

Ta ellers kontakt dersom det skulle være noe; jo før jo bedre! Vi greier forhåpentligvis å ordne opp i det meste med godvilje. Og selvsagt; skulle det være et ønske om å ha foreldremøte for gruppa, så stiller vi gjerne.

Vi prøver å være god, men kan alltid bli bedre. Konstruktive tilbakemeldinger er flott. Vi ønsker fornøyde unger som trives i SFO!