Sørvik skole ligger sentralt plassert i Sørvik, ikke langt unna boligfelt, butikk og kirke. Den er en sentral og viktig del av bygda, og bruker nærmiljøet aktivt.

Skolen er med på de store satsingene til Harstad kommune, blant annet realfagsløftet, og har en stabil og erfaren arbeidsstokk.

Skolemiljø og mobbing

Sørvik skole har nulltoleranse for mobbing. Ønsker du som elev å melde fra om at du ikke har det trygt og godt på skolen kan du gjøre det her:
 Mobbeknapp