Referat:

 

Referat SU/SMU.møte 20. oktober 2021

Referat FAU 16. februar 2021 (pdf)
Referat SU 16.02.2021 (pdf)
Referat 11. januar 2021  (pdf)
Referat 10.desember.2020 (pdf)
Referat 12. desember 2019
Referat 4. juni 2019
Referat 14.desember 2018

 

 

Info:

Samarbeidsutvalget (SU) / Driftsstyre
• Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan.
• SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. (oppll. § 11-1)
– Forslag til budsjett
– Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
– Plan for hjem-skole-samarbeid
– Ordensreglement
– Trafikkforhold og hvordan skoleveien kan sikres
– Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanlegg

Skolemiljøutvalg (SMU)
• Ved hver skole skal det være et skolemiljøutvalg.
• I SMU skal elevene, foreldrene, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert.
• Elevene og foreldrene skal være i flertall.
• SU kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foresatte og elevene til sammen har flertall (oppll. §§ 11-1a og 11-5a).
• SMU kan:
– Be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet
– Behandle brukerundersøkelser og se hva som kan forbedres på skolen ut fra svarene som har kommet inn