Referat:

 

Referat FAU 16. februar 2021 (pdf)
Referat SU 16.02.2021 (pdf)
Referat 11. januar 2021  (pdf)
Referat 10.desember.2020 (pdf)
Referat 12. desember 2019
Referat 4. juni 2019
Referat 14.desember 2018

 

 

Info:

Samarbeidsutvalget (SU) / Driftsstyre
• Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan.
• SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. (oppll. § 11-1)
– Forslag til budsjett
– Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
– Plan for hjem-skole-samarbeid
– Ordensreglement
– Trafikkforhold og hvordan skoleveien kan sikres
– Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanlegg

Skolemiljøutvalg (SMU)
• Ved hver skole skal det være et skolemiljøutvalg.
• I SMU skal elevene, foreldrene, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert.
• Elevene og foreldrene skal være i flertall.
• SU kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foresatte og elevene til sammen har flertall (oppll. §§ 11-1a og 11-5a).
• SMU kan:
– Be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet
– Behandle brukerundersøkelser og se hva som kan forbedres på skolen ut fra svarene som har kommet inn