Skole

  • 482 05 404 -  Kristin Solheim, rektor
  • 906 18 105 -  Sentralbord
  • 482 23 918 - Avdelingsleder Susanne Iversen
  • 971 27 558 -  Heidi Solheim, avdelingsleder småtrinn
  • 91137613 – Helsesykepleier, Lisbeth Gyltnes
  • 91549842 – Helsesykepleier, Lisa H. Vikholt    

SFO:

  • 906 69 982 - SFO kontor/ Tonje Dalgeir avdelingsleder SFO
  • 948 12 040 -  2.trinn
  • 903 66 187 -  3.og 4.trinn
  • 480 40 135 -  1.trinn