IMG_9762_1200x674_600x337.jpg
Bergseng skole er en 1-7 skole som ligger ca 3 km nord for Harstad sentrum. Skolen har 340 elever og 50 ansatte i skole og SFO. Beliggenheten nær Kilhusåsen, Bergselva, Bergsodden og ellers variert og rikt nærmiljø, gir gode muligheter for en aktiv skole der elevene får utfolde seg.

Skolens hovedmålsetting er å være en arena der læreplanens verdigrunnlag, legges til grunn opplæringen og hele virksomheten. Sosial læring og kompetanse i fagene skal gå hånd i hånd. Vi ønsker at vår skole skal være en skole for alle.

Skolen jobber for tiden med implementering av sosial kompetanseplan.

Bergseng skole