Miljøfyrtårn ble introdusert i Harstad i 2002, og medregnet Harstad Bil-Glass Service og Rådhuset har vi per i dag 22 godkjente Miljøfyrtårn-bedrifter fra ulike bransjer.

Harstad kommune har som målsetning at flere private bedrifter skal miljøfyrtårnsertifiseres, og kommunen jobber selv med å sertifisere alle kommunale enheter og avdelinger. I dag mottok faktisk Harstad kommune selv sitt aller første Miljøfyrtårndiplom!

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter tar samfunnsansvar i praksis og bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet. Miljøfyrtårnbedrifter gjør det bedre enn gjennomsnittet på kildesortering, energibruk og til og med sykefravær. Alle Miljøfyrtårnbedrifter utarbeider også et årlig klimaregnskap som viser virksomhetens klimafotavtrykk. Og ikke minst bidrar Miljøfyrtårn bidrar til et godt omdømme blant kunder, leverandører, samarbeidspartnere og i lokalmiljøet.

Harstad Bil-Glass Service AS

  • Harstad Bil-Glass Service AS ble etablert i 1990, og er i dag regionens største aktør innen bilglass. Bedriften har verksted og Nord-Norges største bilglasslager på til sammen 600m2. Harstad Bil-Glass Service er den første bedriften innen bilpleiebransjen som er sertifisert som Miljøfyrtårn i Harstad!
  • Harstad Bil-Glass Service er kjedemedlem i RIIS Bilglass-kjeden, Norges største bilglasskjede med avdelinger over hele landet. Alle avdelingene blir nå miljøfyrtårn, og kjeden ønsker å minimere miljøbelastningene knyttet til virksomheten så mye som mulig, og jobber kontinuerlig for å gjøre miljøfokus til en naturlig og viktig del av bedriftskulturen.
  • I forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering har Harstad Bil-Glass Service hatt en grundig gjennomgang av sitt miljøarbeid. Miljø- og HMS-rutiner er godt innarbeidet i daglige rutiner og prosedyrer og godt forankret både hos ledelsen og de ansatte. Gjennom sertifiseringen blir alle som jobber i virksomheten inspirert og lært opp til å jobbe systematisk med miljøtiltak gjennom arbeidsdagen. 

Harstad Kommune, Rådhuset

  • Harstad kommunens miljøplan har som målsetting og visjon at kommunen skal ha en bærekraftig utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål. Miljøfyrtårn er et konkret miljøledelsesverktøy som på sikt skal føre til mer effektive rutiner og lavere driftskostnader, og som skal hjelpe Harstad kommune med å ta miljøansvar, «feie for egen dør» og redusere egne klimagassutslipp.
  • Harstad kommune arbeider med å sertifisere alle kommunale enheter og avdelinger innen utgangen av 2022. Kommunen sertifiseres etter den såkalte hovedkontormodellen, der hovedkontoret – det vil si rådhuset – oppfyller de kriteriene som er felles for hele kommunen, bl.a. sentrale innkjøpsavtaler, styringssystem, rutiner og reglement i kvalitetshåndboka, og lignende.
  • Kommunen har gjennomført mange forskjellige tiltak i forbindelse med sertifisering av rådhuset, bl.a. nytt kildesorteringssystem, ladepunkt til elbiler (for ansatte) utenfor Rådhus 2, ny forbedret salatbar i kantina med fullverdig vegetaralternativ, tørt renhold på overflater og gulv for å redusere kjemikaliebruk, og mye mer.
  • Kommunen har nå startet prosessen med å sertifisere alle kommunale barnehager og skoler, og vi håper det blir mange flere Miljøfyrtårndiplom å dele ut de neste par årene.