miljofyrtarn.jpg

Barnely barnehage, Bergseng barnehage, Blåbærdalen barnehage, Breivik barnehage, Byggeklossen barnehage, Ervik barnehage, Fauskevåg barnehage, Finnvika barnehage, Froskedammen barnehage, Gullhaugen barnehage, Hagebyen barnehage, Høgholtet barnehage, Medkila barnehage, Sletta barnehage, Utsikten barnehage, Montér og Vinter Entreprenør AS er nye miljøfyrtårn i Harstad. Foto: Øivind Arvola

I dagens kommunestyremøte var det et rekordstort antall Miljøfyrtårndiplomer som ble skal delt ut – Harstad har fått hele 17 nye Miljøfyrtårn! Og de er i godt selskap: Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifiseringsordning for både private bedrifter og konsern, samt kommuner og fylkeskommuner.

I dag er ca. 7.000 virksomheter fra ulike bransjer godkjent som Miljøfyrtårn, hvorav cirka 1200 er kommunale enheter og avdelinger fra hele landet. Medregnet de 17 nye Miljøfyrtårna som er til stede på kommunestyremøtet i dag har vi allerede 43 Miljøfyrtårn i Harstad.

Alle enheter skal bli miljøsertifisert

Harstad kommune har som målsetning at flere private bedrifter skal miljø-sertifiseres, og vi jobber selv med at alle kommunale enheter og avdelinger skal bli Miljøfyrtårn. Nå som alle de kommunale barnehagene er sertifisert er vi kommet et godt stykke på vei, og vi starter opp arbeidet med skolene rett over nyttår. Vi håper derfor at det blir mange flere Miljøfyrtårndiplom å dele ut i løpet av 2021.

Kriterier

Kravene for å bli Miljøfyrtårn er i stadig endring og er mange av kriteriene blitt strengere med årene. Alle virksomheter må gjennom en revisjon for å bli formelt godkjent, og Miljøfyrtårn er nå også blitt anerkjent av EU, på lik linje med store internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

For å bli Miljøfyrtårn må virksomhetene oppfylle konkrete kriterier som er tilpasset ulike bransjer. For eksempel stilles det litt ulike krav til Vinter Entreprenør, Monter Harstad og de ulike barnehagene, selv om prinsippene er de samme.

Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter bidrar til en bærekraftig utvikling av samfunnet som del av det grønne skiftet. Dessuten bidrar bedriftens miljøarbeid til et godt omdømme blant kunder, leverandører, samarbeidspartnere og i lokalmiljøet.

Virksomhetene må også levere en årlig klima- og miljørapport hvor de skal vise til en kontinuerlig forbedring av sine miljøprestasjoner og klimagassutslipp.  

Vinter Entreprenør AS

Vinter Entreprenør AS er et bygg- og anleggsfirma som holder til i Havnegata i Harstad, og på Liland i Evenes kommune. Firmaet ble stiftet i 2006 og Vinter Entreprenør AS utfører ulike typer graveoppdrag og rehabilitering, men deres hovedfokus er rettet mot graving, service og vedlikehold for fiber, tele og kommunikasjon samt strøm. De utfører også rehabilitering av bygg, eiendom og anlegg.

I forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering har Vinter Entreprenør hatt en grundig gjennomgang av sitt miljøarbeid og innlemmet miljø i sine rutiner og styringsdokumenter. De arbeider systematisk med Miljøfyrtårn og er glade for å ha et grønt fokus og ta miljøvennlige valg i arbeidshverdagen.

Vi gratulerer Vinter Entreprenør AS med Miljøfyrtårn-sertifisering!

 

Monter Harstad

Montér er en del av Optimera AS, Norges største byggevarekjede. Optimera-kjeden sertifiserer nå alle sine varehus som Miljøfyrtårn, deriblant Montér Harstad. Det finnes i alt 138 Montér-byggevarehus fordelt over hele landet, som fører byggevarer for gjør-det-selv-markedet, byggmestere og håndverkere.

Montér har fokus på god service, faglig kompetanse og helhetlige løsninger. Montér-butikkene har fagfolk som veileder kundene om byggeteknikk, forskrifter, materialer og verktøy, og som kan informere om miljøegenskapene til sine produkter. 

I sitt miljøarbeid har Montér Harstad hatt fokus på arbeidsmiljø, energibruk og kildesortering. Miljø- og HMS-rutiner er godt innarbeidet i daglige rutiner og prosedyrer og godt forankret hos ledelsen og de ansatte.

Vi gratulerer Monter Harstad med Miljøfyrtårn-sertifisering!

Barnely barnehage, Bergseng barnehage, Blåbærdalen barnehage, Breivik barnehage, Byggeklossen barnehage, Ervik barnehage, Fauskevåg barnehage, Finnvika barnehage, Froskedammen barnehage, Gullhaugen barnehage, Hagebyen barnehage, Høgholtet barnehage, Medkila barnehage, Sletta barnehage og Utsikten barnehage

Rådhuset i Harstad kommune ble som kjent sertifisert som Miljøfyrtårn i november 2019, og vi har som mål at alle underliggende enheter også skal bli Miljøfyrtårn innen utgangen av 2022. Vi har nå gleden av å gratulere de kommunale barnehagene i Harstad som alle er blitt godkjent som Miljøfyrtårn!

I Harstad kommune har vi i dag 16 kommunale barnehager som er fordelt på 5 ulike enheter: Sørhusan barnehager, Nordhusan barnehager, Heggen barnehager, Byggeklossen barnehage og Grytøya oppvekstsenter. De kommunale barnehagene har plasser til om lag 680 barn i alderen 0-6 år.

Det er spesielt viktig å arbeide med miljø i barnehagene, da det her vi legger grunnlaget for hva barna tar med seg videre i livet. Barn og unge lærer utrolig raskt, og er flinke til å komme hjem og lære opp sine foreldre og foresatte innen miljø!

Barnehagene i Harstad har lenge arbeidet med miljø og bærekraft, men Miljøfyrtårn har nå satt dette arbeidet i system. Alle barnehagene har hatt fokus på å bevisstgjøre personal, barn og foresatte om miljø, og har bl.a. gjort grep for å redusere matsvinn, avfallsmengde og eget energiforbruk. De skal også innarbeide et helhetlig miljøpedagogisk opplegg innen bærekraftig utvikling og fagområdene natur, miljø og teknologi.

Vi gratulerer alle de kommunale barnehagene i Harstad med Miljøfyrtårn-sertifisering!