SOMMERFESTIVALEN I NORD NORGE

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Org.nummer: 992580607

Hjemmeside:
www.sommerfestivalennordnorge.no
Forretningsadresse:
Bygdeveien 26
9475 BORKENES
Stiftelsesdato:
1997-09-04
Postadresse:
Stangnesveien 38
9409 HARSTAD