PENSJONISTFORENINGEN UNN HARSTAD

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 999147631

Forretningsadresse:
c/o Anita Bergstad
Jørns gate 6A
9405 HARSTAD
Stiftelsesdato:
1992-10-07
Frivillig organisasjon:
Nei