KYSTJEGERFORENINGEN

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 980692043

Hjemmeside:
www.kof.no
Forretningsadresse:
KJK Stabsbygg
Festningsveien 1
9404 HARSTAD
Stiftelsesdato:
1911-11-06
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 65 Haakonsvern
5886 BERGEN