SLEKTSHISTORISK FORENING I HARSTAD

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 999654940

Hjemmeside:
www.slektiharstad.com
Forretningsadresse:
c/o Gerd Reidun Lorentzen
Kilbotnveien 162
9415 HARSTAD
Stiftelsesdato:
1992-06-03
Frivillig organisasjon:
Nei