SANDTORG UNGDOMS- OG IDRETTSLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 975570789

Stiftelsesdato:
1919-11-23
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Skjellveien 3
9430 SANDTORG