EQUINOR BIL HARSTAD

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 920907326

Forretningsadresse:
c/o Gard Ole Wærum
Klubbveien 14
9406 HARSTAD
Stiftelsesdato:
1985-12-31
Frivillig organisasjon:
Nei