NORSK-RUSSISK HARSTAD FORENING

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 915941052

Forretningsadresse:
c/o Julia Ostad
Velkveien 15
9415 HARSTAD
Stiftelsesdato:
2015-08-30