PERSONALFORENINGEN TINE OG DIPLOM-IS I HARSTAD

Arbeidstakerorganisasjoner

Org.nummer: 918025758

Forretningsadresse:
Skogveien 18
9403 HARSTAD
Stiftelsesdato:
2015-03-20
Frivillig organisasjon:
Nei