HARSTAD MANDSKOR

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Org.nummer: 971399988

Hjemmeside:
www.harstadmandskor.no
Stiftelsesdato:
1928-03-21
Frivillig organisasjon:
Nei
Postadresse:
Postboks 18
9481 HARSTAD